Flat Preloader Icon Ładuję stronę...

Jesteśmy zrzeszeni w Japan Karate Association Polska

Europejska Integracja Karateków z Polski i Czech (Wydarzenie – Publiczne), Prachatice, CZ 30.06.2023—05.07.2023 Udział wzięło łącznie 40 osób z Czech i Polski. Każda grupa składa się z 17 młodych ludzi i 3 opiekunów. Kilka dni wspólnej integracji sportowej młodzieży. Odbyły się wspólne treningi sportowe – komendy były wydawane w języku polskim i czeskim, obie drużyny przygotowały gry i zabawy integrujące grupy. Wspólnie wzięliśmy też udział w treningach z japońskimi trenerami. Były spacery zabytkowymi uliczkami miasta – poznawanie historii. Poznawaliśmy również miejsca, w których młodzi ludzie lubią spędzać wolny czas, spróbować kuchni regionalnej – podczas zwiedzania stworzone były mieszane polsko-czeskich grupy. Podczas pobytu przeprowadzone zostały zajęcia z profilaktyki urazów sportowych oraz został nagrany poniżej prezentowany film. Uczestnicy projektu otrzymali zakupione na tę okazję sportowe koszulki promujące projekt.

Europejska Integracja Karateków z Polski i Czech

Film został nagrany podczas kilku dni wspólnej integracji sportowej młodzieży.

Ponownie będziemy realizować wydarzenie - integrację z naszymi przyjaciółmi z Czech, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu. European integration of karate fighters from Poland and the Czech Republic (Event—Public), Prachatice, CZ30/06/2023—05/07/2023Participation of 20 people from the Czech Republic and Poland. Each group consists of 17 young people and 3 guardians. In a few days together, we plan sports integration of young people. Joint sports trainings are planned - commands will be given in Polish and Czech, both teams will prepare games and activities to integrate groups. Together, they will also take part in training with Japanese coaches. We are planning walks through the historic streets of the city - learning about history. We also want to get to know places where young people like to spend their free time, try regional cuisine - during the tour we will strive to create mixed Polish-Czech couples. During the stay, classes on the prevention of sports injuries will be conducted and a film will be recorded. Participants of the project will receive sports t-shirts promoting the project, purchased for this occasion.

Celem projektu było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących ze zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej. Oraz integracja młodzieży z Polski i Czech trenującej karate. Główną misją projektu jest przekazanie przesłania, że aktywność fizyczna utrzymuje ludzkość w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej oraz przedłuża życie jednostki. Dlatego zorganizowaliśmy dwa trzydniowe spotkania. Odbyły się dwa weekendowe spotkania - jedno w Czechach i jedno w Polsce. Podczas tych spotkań przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu promocję sportu jako alternatywy dla spędzania wolnego czasu – stąd powstanie filmu promującego zdrowy, aktywny, sportowy tryb życia. W projekcie wzięło udział 40 osób, czyli nieco więcej niż pierwotnie planowaliśmy. Efektem tych działań jest większa świadomość młodych ludzi na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, aktywnie i entuzjastycznie uczestniczyli w projekcie. Nie było też problemów ze zgromadzeniem uczestników projektu. W przyszłości planujemy organizować podobne zajęcia, ponieważ młodzieży bardzo się to spodobało i już deklarują chęć udziału w kolejnych spotkaniach. W ramach programu powstał film promujący aktywność sportową i integrację europejską. Film i relacja z imprezy były dystrybuowane w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych karatekontra.pl i www.karatetekly.cz. 

Miło jest nam poinformować ze w terminach od 14 września 2022r. do 27 stycznia 2023 będziemy realizować program pod nazwą Integracja Europejska karateków z Polski i Czech.

Fundatorem realizacji programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki a parterem międzynarodowym Klub Karatedo Stekly.

www.visegradfund.org

We are pleased to announce that the dates from September 14, 2022. until January 27, 2023 we will be implementing a program called European integration of karate fighters from Polend and the Chech Republic.

The founder of the program is The International Visegrad Fund and the international partner is the Karatedo Club Stekly from the Czech Republic.

www.visegradfund.org

W dniach 21-23 października odbył się Wspólny weekend w ramach współpracy z Karatedó Steklý. Realizujemy projekt dzięki któremu młodzież z Polski i Czech może realizować swoją pasję jaką są treningi japońskiego karate, poznać się osobiście, wymieniać doświadczeniami, nabywać umiejętności językowych, poznawać kulturę i historię… Okoliczności ku temu są wręcz idealne. Dziękujemy gospodarzom tego spotkania - stronie Czeskiej pod przewodnictwem Sensei Jan Stekly 5 Dan JKA za zapewnienie nam doskonałych warunków. Kolejne spotkanie w ramach naszego projektu odbędzie się z początkiem grudnia w Polsce. Projekt finasowane przez International Visegrad Fund.Kolejne spotkanie w ramach tego projektu odbędzie się w Żarach 2-4 grudnia.

Spotkanie 🙂

Europejska Integracja Karateków z Polski i Czech (Wydarzenie – Publiczne), Prachatice, CZ 30.06.2023—05.07.2023 Udział wzięło łącznie 40 osób z Czech i Polski. Każda grupa składa się z 17 młodych ludzi i 3 opiekunów. Kilka dni wspólnej integracji sportowej młodzieży. Odbyły się wspólne treningi sportowe – komendy były wydawane w języku polskim i czeskim, obie drużyny przygotowały gry i zabawy integrujące grupy. Wspólnie wzięliśmy też udział w treningach z japońskimi trenerami. Były spacery zabytkowymi uliczkami miasta – poznawanie historii. Poznawaliśmy również miejsca, w których młodzi ludzie lubią spędzać wolny czas, spróbować kuchni regionalnej – podczas zwiedzania stworzone były mieszane polsko-czeskich grupy. Podczas pobytu przeprowadzone zostały zajęcia z profilaktyki urazów sportowych oraz został nagrany poniżej prezentowany film. Uczestnicy projektu otrzymali zakupione na tę okazję sportowe koszulki promujące projekt.